Monastery:
Dominikanie, Połock (św. Dominika) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 06.04.2017 19:47

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1670 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1865 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Połock

Current name(s): Полацк [pol. Połack, ang. Polatsk]

Other name(s): niem. Polazk, ang. Polotsk, lit. Polockas, ros. Полоцк [pol. Połock, ang. Polotsk]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] witebski, raj. [rej.] połocki

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1670 r.

Description:

Fund. Kazimierz Górski, kanonik.

Biblioteka klasztorna posiadała bogatą w zbiory bibliotekę, która liczyła osiem lat po kasacie 11 735 książek, w tym przejęte zbiory skasowanego klasztoru w Zabiałach. (Miławicki, HM, 1, 2012, s. 148).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Dominika

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. witebska

Historical region: Ruś Biała

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska = Provincia Lithuano-Rutheniae

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: mohylewska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1865 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 55.4863 28.7678 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Miławicki Marek, Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. Stan źródeł i miejsca ich przechowywania, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 167
Strony na temat miejscowości: