Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie (konwentualni), Połock (św. Antoni z Padwy)
Akt Wizyty Klasztoru Połockiego XXży Franciszkanow, w Gubernii Biało-Rusko-Witebskiey, w Powiecie Połockim sytuowanego stosownie do […] Urządzenia […] R[ok]u 1798m M[iesi]ąca 9bra Dnia 3go według punktu 16 Kościołow y Klasztorow Rzymsko-Katolickiego wyzna, 1817 r.
introduced: 15.04.2014 08:51 | last update: 15.04.2014 08:51
Akt wizyty kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów w Połocku. 22 III 1766, 1766 r.
introduced: 27.03.2014 14:18 | last update: 27.03.2014 14:18
Akt Wizyty Kościoła i Klasztoru XX. Franciszkanow Połockich Sytuowanego w Gubernii Witebskiey w Mieście Połocku, stosownie do […] urządzenia […] Roku 1798 Nov[em]bra 8 Dnia według Punktu 16 Kościołow i Klasztorow Rzymsko-Katolickiego Wyznania w Imperyi Ro, 1823 r.
introduced: 15.04.2014 08:51 | last update: 15.04.2014 08:51
Akt Wizyty Kościoła i Klasztoru XX. Franciszkanow Połockich Sytuowanego w Guberni Witebskiey w Powiecie Połockim stosownie do […] Urządzenia […] w Roku 1798 Dnia 8 Nowembra według punktu 16 Kościołow i Klasztorow Rzymsko-Katolickiego wyznania w Imperyi Ro, 1818 r.
introduced: 15.04.2014 08:51 | last update: 15.04.2014 08:51
Descriptio totius Conventus Custodialis Polocensis Anno 1763, die 27 Aprilis, tam Ecclesiae cum omni apparament […] quam Praedij cum subditis, sub tempus Visitationis meae Custodialis Polocensis, post tantam nimiam Conflagrationem quae incidit in Anno 176, 1763 r.
introduced: 27.03.2014 14:18 | last update: 27.03.2014 14:18
Innocenty X, papież udziela na 10 lat odpustu tym wiernym, którzy w święto Nawiedzenia i Wniebowzięcia NMP będą przebywać i spowiadać się w kościołach franciszkanów w Wilnie i Połocku oraz 100 dni odpustu znajdującym się w ww. kościołach w czasie litanii
introduced: 15.04.2014 11:50 | last update: 30.10.2015 14:03
Inwentarz Kościoła Klasztoru […] Konwentu Kustodyalnego XX. Franciszkanów Połockich, za Przełożenstwa […] Xiędza Bernarda Łabcewicza przed Kapitułą Pinską w roku 1802 M[iesią]ca julij die sporządzony, 1802 r.
introduced: 27.03.2014 14:18 | last update: 27.03.2014 14:18
Inwentarz Kościoła Naszego Połockiego, w nim ołtarzow, srebra, Apparatow i inszych potrzeb, także klasztornych Budynków, Naczynia y wszelkiego sprzętu, osobliwie Xiąg […] spisany Roku 1675 m[iesią]ca 8bra trze[ciego] dnia, 1675 r.
introduced: 27.03.2014 14:18 | last update: 27.03.2014 14:18
Regestr Xiąg biblioteki byłej Witepskiey a teraz Połockiey Nowiciackiey Xięzy Piiarów sporządzony i skonczony w Roku 1826 czasu Jubileuszu w Połocku, 1826 r.
introduced: 27.03.2014 14:18 | last update: 27.03.2014 14:18