Monastery:
Pijarzy, Połock dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 06.04.2017 20:44

Collapse timeline
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1830 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Połock

Current name(s): Полацк [pol. Połack, ang. Polatsk]

Other name(s): niem. Polazk, ang. Polotsk, lit. Polockas, ros. Полоцк [pol. Połock, ang. Polotsk]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] witebski, raj. [rej.] połocki

Religious order

Name of the order: Pijarzy

Full Polish name of the congregation: Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych

Full Latin name of the congregation: Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum

Short Latin name: SchP; SP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kleryckie

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: kolegium

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. witebska

Historical region: Ruś Biała

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: mohylewska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1830 r.
  • Description:

   Kościół, klasztor, w zabudowaniach: szkoła parafialna, szkoła 4-klasowa, również prowadzone 3-letnie kursy wyższe.

Map

Location: exact

Geolocation: 55.4859 28.7637 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości: