Monastery:
Dominikanie, Połonka (Nawiedzenie NMP, św. Szczepan) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 07.04.2017 12:50

Collapse timeline
  • Dissolution executed

    Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Połonka

Current name(s): Палонка [pol. Pałonka, ang. Palonka]

Other name(s): ros. Полонка [pol. Połonka, ang. Polonka]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] brzeski, raj. [rej.] baranowicki

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Entity at the time of the dissolution

Church dedication: Nawiedzenie NMP, św. Szczepan

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. wołyńska

Historical region: Wołyń

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. św. Jacka = Provincia Russiae Sancti Hyacinthi

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: wileńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
    • Kind: zrealizowana
    • Date of actual dissolution: 1832 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 53.1476 25.7111 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości: