Monastery:
Franciszkanie (konwentualni), Bar (św. Józef) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 17.08.2017 22:39 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation

  1662 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Bar

Current name(s): Бар [pol. Bar, ang. Bar]

Other name(s): lit. Baras

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] winnicki, raj. [rej.] barski

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Franciszkanie (konwentualni)

Other accepted Polish names: pol.: franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni, minoryci, szarzy bracia czes.:ob.: Řád menších bratří konventuálů, minorité; histo. františkáni ang.: ob. Order of Friars Minor Conventual; hist. Franciscains, Conventual Franciscains, Minorites, Greyfriars fr.: ob. Frères mineurs conventuels; hist. frères mineurs, Cordelier hiszp.: ob. Orden de Frailes Menores; hist. Orden Franciscana, Franciscanos conventuales, franciscanos niem.: ob. Orden der Minderen Brüder Konventualen (OMinConv); Minoriten, Franziskaner-Minoriten; Franziskaner-Konventualen, Schwarze Franziskaner ros.: ob. Орден Братьев Меньших Конвентуальных; hist.: францисканцы-конвентуалы, францисканцы włos.: ob. Ordine dei frati minori conventuali;

Full Polish name of the congregation: ob.: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych; hist. Zakon franciszkanów, Zakon Braci Mniejszych

Full Latin name of the congregation: ob.: Ordo Fratrum Minorum Conventualium; hist.: Primus Ordo Franciscanus, Ordo Fratrum Minorum

Short Latin name: ob.: OFMConv.; hist.: OFM

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation: 1662 r.

Description:

Fund. przez J. Wyhowskiego woj. kijowskiego

Król Jan Kazimierz odpoczywając w Barze w 1663 r. podcza wyprawy za Dniestr podarował franciszkanom wieś Szersznie (SGKP, 1, s. 100)

Country: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów/Korona Królestwa Polskiego

Territorial unit: woj. podolskie

Historical region: Podole

Archbishopric: lwowskie

Diocese: kamieniecka

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Józef

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. podolska

Historical region: Podole

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska = Provincia Lithuaniae

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: kamieniecka

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Date of actual dissolution: 1832 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 49.075084 27.677128 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Dr. M. [Eugeniusz Maryański?], Bar, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1: [Aa - Dereneczna], Warszawa, 1880, s. 100