Architektura

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Brzeziny (św. Franciszek z Asyżu)
Brzeziny, Brzeziny, kościół i klasztor reformatów, zespół klasztorny, XVII century - XVIII century
introduced: 23.08.2014 01:01 | last update: 03.05.2016 00:11