Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Brzeziny (św. Franciszek z Asyżu)
Inwentarze kościoła i klasztoru, 1922 - 1924 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Objęcie klasztoru w 1921, 1921 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Odbudowa klasztoru i sprawy personalne O. Roberta Madejskiego, 1948 - 1949 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Relacja o. Antoniego Madejskiego na temat odkrycia książek z biblioteki klasztornej w Brzezinach, XX century
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Sprawy finansowe i gospodarcze, 1925 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Wycinki prasowe, 1971 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07