Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Brzeziny (św. Franciszek z Asyżu)
rysunek architektoniczny, Brzeziny klasztor poreformacki, 1866 r.
introduced: 22.04.2014 19:01 | last update: 22.04.2014 19:01