Monastery:
Pijarzy, Poniewież (Trójca Święta) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 07.04.2017 13:46

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1727 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Poniewież

Current name(s): Panevėžys

Other name(s): niem. Ponewiesch, ros. Паневежис [pol. Paniewieżys, ang. Panevezhis]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Litwa (Republika Litewska ), aps. [okr.] poniewieski, rej. miejski Poniewież

Religious order

Name of the order: Pijarzy

Full Polish name of the congregation: Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych

Full Latin name of the congregation: Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum

Short Latin name: SchP; SP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1727 r.

Description:

Fund. K. Białłozora

Entity at the time of the dissolution

Church dedication: Trójca Święta

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. wileńska

Historical region: Litwa właściwa

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: wileńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1832 r.
  • Description:

   Kościół, klasztor, kolegium.Klasztor - koszary; kolegium - od 1833 r. szkoła miejska, w l. 1858-63 - gimnazjum, od 1872 r. - seminarium nauczycielskie, od 1918 r. - ponownie gimnazjum.

Geolocation: 55.7347 24.3574 (hide map)

Strony na temat miejscowości:

Foto

Kościół popijarski obecnie.
Autor: Cajeton.
Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BZN_Svc_Trejybes_curch.JPG