Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Poniewież (Trójca Święta)
Inwentarz Klasztoru XX. Piarow Poniewiezkich za zaleceniem […] X[ię]dza Kossakowskiego Biskupa Wilenskiego […] sporządzony przez Delegowanego Wizytatora [ks. Antoniego Emalinowicza] Roku 1804 Die 20 Aug[usta], 1804 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
Kronika sodalicji mariańskiej przy kościele pijarów w Poniewieżu 1741-1823, 1804 - 1823 r.
introduced: 27.03.2014 14:16 | last update: 27.03.2014 14:16
Stan Klasztoru Poniewieżkiego XX. Pijarów opisany w R[ok]u 1829 Miesiąca Junij przez Komissarzów wyznaczonych od […] Józefa Krókowskiego Prowincjała dla przesłania na Kapitułę., 1829 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
Stan klasztoru poniewieżskiego xx. pijarów, opisany w r. 1829 miesiąca Iunii, 1829 r.
introduced: 27.03.2014 14:16 | last update: 27.03.2014 14:16