Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Poniewież (Trójca Święta)
Отвод м-ря пиаров в Поневеже под склады цейхгауза Лубенского гусарского полка / Przeznaczenie klasztoru pijarów w Poniewieżu na magazyn broni lubieńskiego huzarskiego pułku, 1833 r.
introduced: 02.07.2014 16:15 | last update: 02.07.2014 16:15
О попиарском монастыре в Поневеже / O popijarowskim klasztorze w Poniewieżu, 1880 r.
introduced: 02.07.2014 16:15 | last update: 02.07.2014 16:15
Передача пиарского м-ря в Поневеже военному ведомству, а костела православному ведомству / Przekazanie pijarskiego klasztoru w Poniewieżu departamentowi wojskowemu, a kościoła prawosławnym., 1837 r.
introduced: 02.07.2014 16:15 | last update: 02.07.2014 16:15
Пиары в Поневеже / Pijarzy w Poniewieżu, 1829 r.
introduced: 02.07.2014 16:15 | last update: 02.07.2014 16:15