Monastery:
Jezuici, Poznań (św. Stanisław bp i m.) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 28.09.2017 22:18

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1571 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1773 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Poznań

Other name(s): łac. Posnania, niem. Posen, lit. Poznanė, ros. Познань [pol. Poznanʹ, ang. Poznan']

Religious order

Name of the order: Jezuici

Full Polish name of the congregation: Towarzystwo Jezusowe

Full Latin name of the congregation: Societas Iesu

Short Latin name: SI

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1571 r.

Description:

1675-1682 budową kościoła kierował Piotra Abramowicz SJ.

mutex/ocfipreoqyfb/mutex

Entity at the time of the dissolution

Church dedication: św. Stanisław bp i m.

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Territorial unit: woj. poznańskie

Historical region: Wielkopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska = Provincia Maioris Poloniae

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: poznańska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1773 r.
  • Description:

   Kościół,, dwa szpitale, szkoła miejska "ad Sanctam Mariam Magdalenam". Na mocy przywileju królewskiego Zygmunta III Wazy z 1611 r. Kolegium Jezuickie przekształcono w uniwersytet. Szkołę przejęła w 1773 r. Komisja Edukacji Narodowej i połączyła ją z Akademią Lubrańskiego. Szpitale - jeden rozebrano, drugi - przekazano szarytkom. Kościół - parafialny, został ograbiony, a wnętrze stało się magazynem. Odbudowany w l. 1948-1950.W kościelnej kaplicy MB Nieustającej Pomocy znajdował się otoczony kultem obraz MB, jednak w XIX wieku obraz zaginął. Obecny pochodzi z 1952 r. Obecnie kościół klasztorny to kolegiata Marii Magdaleny.

Geolocation: 52.406111111111 16.934722222222 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Bartnik Czesław, Abramowicz Piotr SJ, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 1: Α i Ω - Baptyści, Lublin, 1973, kol. 28