Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Jezuici, Poznań (św. Stanisław bp i m.)
Józef Feliks Rogaliński (Jezuici)
introduced: 21.01.2015 09:01 | last update: 21.01.2015 09:01
Rafał Szymon Skrzynecki (Jezuici)
introduced: 30.01.2015 15:34 | last update: 30.01.2015 15:34