Monastery:
Dominikanie, Buchowicze (Wniebowzięcie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 27.01.2016 16:47

Collapse timeline
  • Dissolution executed

    Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Buchowicze

Current name(s): Бухавічы [pol. Buchawiczy, ang. Bukhavichy]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] brzeski, raj. [rej.] kobryński

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Beginnings

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Wniebowzięcie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. grodzieńska

Historical region: Ruś Czarna

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. św. Jacka = Provincia Russiae Sancti Hyacinthi

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: wileńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
    • Kind: zrealizowana
    • Date of actual dissolution: 1832 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 52.27307966 24.44480185 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Links

Foto

Cerkiew Pokrowska w Buchowiczach, pierwotnie kościół katolicki (dominikański). Autor: K. Шастоўскі, Za: http://www.radzima.org/pl/object/688.html