Monastery:
Franciszkanie (konwentualni), Prozoroki (Wniebowzięcie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 17.04.2015 12:03

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1677 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Prozoroki

Religious order

Name of the order: Franciszkanie (konwentualni)

Other accepted Polish names: pol.: franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni, minoryci, szarzy bracia czes.:ob.: Řád menších bratří konventuálů, minorité; histo. františkáni ang.: ob. Order of Friars Minor Conventual; hist. Franciscains, Conventual Franciscains, Minorites, Greyfriars fr.: ob. Frères mineurs conventuels; hist. frères mineurs, Cordelier hiszp.: ob. Orden de Frailes Menores; hist. Orden Franciscana, Franciscanos conventuales, franciscanos niem.: ob. Orden der Minderen Brüder Konventualen (OMinConv); Minoriten, Franziskaner-Minoriten; Franziskaner-Konventualen, Schwarze Franziskaner ros.: ob. Орден Братьев Меньших Конвентуальных; hist.: францисканцы-конвентуалы, францисканцы włos.: ob. Ordine dei frati minori conventuali;

Full Polish name of the congregation: ob.: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych; hist. Zakon franciszkanów, Zakon Braci Mniejszych

Full Latin name of the congregation: ob.: Ordo Fratrum Minorum Conventualium; hist.: Primus Ordo Franciscanus, Ordo Fratrum Minorum

Short Latin name: ob.: OFMConv.; hist.: OFM

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1677 r.

Description:

Fund. rodzina Szczytów

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Wniebowzięcie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. mińska

Historical region: Ruś Biała

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: mińska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1832 r.
  • Description:

   Kościół i parafia przekazana duchowieństwu diecezjalnemu.

Geolocation: 55.296233 28.218620 (hide map)

Foto

Pofranciszkański kościół obecnie.
Autor: Уладзімір Скрабатун.
Źródło: http://radzima.org/pl/foto/11318.html