Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bożogrobcy, Przeworsk (Duch Święty)
Zbiór różnych akt w sprawach kościelnych (głównie przeworskich i Miechowitów) z lat 1303-1830 (przeważnie z w. XVIII), XVII century - XVIII century
introduced: 14.02.2014 13:48 | last update: 14.02.2014 13:48