Architektura

powiązane z klasztorem
Bożogrobcy, Przeworsk (Duch Święty)
Przeworsk, dzwonnica, 1744 r.
introduced: 06.01.2016 20:23 | last update: 06.01.2016 20:23
Przeworsk, klasztor, XV century - XVIII century
introduced: 03.01.2016 22:47 | last update: 06.01.2016 20:11
Przeworsk, kościół klasztorny, 1430 - 1473 r.
introduced: 03.01.2016 22:38 | last update: 03.01.2016 22:38
Przeworsk, kościół klasztorny - kaplica Grobu Bożego, 1718 r.
introduced: 06.01.2016 19:55 | last update: 06.01.2016 19:55
Przeworsk, mur obwodowy, 1527 r.
introduced: 06.01.2016 20:16 | last update: 06.01.2016 20:17