Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Bożogrobcy, Przeworsk (Duch Święty)
Sprawozdanie Konsystorza z przeprowadzenia kasaty tego klasztoru, 1847 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35