Architektura

powiązane z klasztorem
Jezuici, Pułtusk (św. Piotr i Paweł)
Pułtusk, kościół klasztorny, 1688 - 1764 r.
introduced: 14.01.2015 14:10 | last update: 15.01.2015 09:08