Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Jezuici, Pułtusk (św. Piotr i Paweł)
Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 11.03.1823 r.
introduced: 19.08.2015 09:37 | last update: 19.08.2015 09:37
Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 05.09.1826 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35