Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Jezuici, Pułtusk (św. Piotr i Paweł)
Wojciech Mokronowski (Jezuici)
introduced: 27.11.2014 21:46 | last update: 27.11.2014 21:46