Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Radecznica (św. Antoni z Padwy)
Annotatio rerum memorabilium in Conventu divi Antonii Paduani Rodecznicensi almae Roxolanae Provinciae Ordinis S. R.Francisci R[egularis] O[bservantiae] suc[cessu] temp[orum] contingentium ab anno 1744, id est 19 Januarii inchoata, 1744 - 1829 r.
introduced: 11.02.2014 11:16 | last update: 11.02.2014 11:16
"Zbiór wpisów źródłowych do dziejów diecezji chełmskiej, zebrany przez Jana Ambrożego Wadowskiego", XIX century - XX century
introduced: 15.04.2014 11:48 | last update: 30.10.2015 14:03