Mobilia

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Radecznica (św. Antoni z Padwy)
ołtarz główny
introduced: 25.01.2015 22:37 | last update: 25.01.2015 22:37