Architektura

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Radom (św. Katarzyny)
Radom, klasztor
introduced: 26.01.2015 01:11 | last update: 03.08.2015 11:55
Radom, kościół klasztorny
introduced: 26.01.2015 01:13 | last update: 03.08.2015 11:55