Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Radom (św. Marcina)
Podatki, 1841 - 1859 r.
introduced: 02.10.2015 08:53 | last update: 02.10.2015 08:53
Podatki, 1841 - 1859 r.
introduced: 02.10.2015 08:53 | last update: 02.10.2015 08:53