Druki

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Radom (św. Marcina)
introduced: 26.03.2014 13:44 | last update: 26.03.2014 13:44
Abhandlung von der theoretischen und practischen Geometrie zum Gebrauche der Künstler […]
introduced: 26.03.2014 13:45 | last update: 26.03.2014 13:45
Abrege de la vie de divers princes illustres et des grands capitaines avec des reflexions sur leur conduite et sur leurs actions […]
introduced: 26.03.2014 13:45 | last update: 26.03.2014 13:45
Adwent z postem […] zapowiedziany Głosnemu na wszystkie czasy […]
introduced: 26.03.2014 13:45 | last update: 26.03.2014 13:45
Agenda ktorą Jan Barcalaius Połacinie napisał. Wacław Potocki […] Polskim Wierszem przetłumaczył […]
introduced: 26.03.2014 13:43 | last update: 26.03.2014 13:43
Agnus In Zodiaco coeli Poloni […] D. Constantinus Felicianus Szaniawski Episcopus Cracoviensis […] In solenni ad suam ingressu cathedram deductus
introduced: 04.03.2014 12:08 | last update: 04.03.2014 12:08
Alles weis, nichts schwarz ober der Trauerschmaus […]
introduced: 04.03.2014 12:08 | last update: 04.03.2014 12:08
Almanzor Astrolabus Carmaniae Rex in igne naufragiis fortunarum splendoribus per undas auctior, nomini ac honori Illustriss. Excellentiss. DD. Jacobi Sigismundi in Rybna Rybiński, palatini Culmensis, generalis praefecti artileriae Regni, Kovaliens. Vislicens. Lipiensis, Lipuscensis etc. etc. capitanei authoratus, sub umbris theatralibus ad lucem product. 1724. die 15 Julii in Colleg. Varsaviensi Scholarum Piarum
introduced: 26.03.2014 13:45 | last update: 26.03.2014 13:45
Ambona Ducha Swiętego do serca Mowiącego Pustynia Bogomyslna abo Cwiczenia Duchowne przez dziesięć dni Na wzor tych, ktore podaie S. Ignacy Fundator Societatis Jesu. Wydane Przez X. Jana Morawskiego [...] Z przydaniem (na końcu tey Księgi) materyi kazań nabożnych znayduiących się tak w tey Księdze, iako też y w drugiey, ktorey Tytuł: Namowy Ducha S. [...]
introduced: 26.03.2014 13:43 | last update: 26.03.2014 13:43
Andreae Olszowski archiepiscopi Gnesnensis [et]c. [et]c. De archiepiskopatu Gnesnensi
introduced: 26.03.2014 13:43 | last update: 26.03.2014 13:43

1 2 3 4 5 6 7 ... 43