Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Radomyśl (św. Jakub ap. (Większy))
Kwity, spisy, korespondencja i inne dokumenty na temat likwidacji klasztoru Augustynów w Radomyślu (okręg riaszewski), 1782 - 1792 r.
introduced: 29.09.2015 09:36 | last update: 29.09.2015 09:36