Monastery:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Radziechów (św. Michał Archanioł) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 31.05.2016 19:57 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1697 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1832 r. Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Radziechów

Current name(s): Радехів = Radekhiv = Radiechiw

Other name(s): ros. Радехов

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Selected foreign names: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Full Latin name of the congregation: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Short Latin name: OESA; od 1963 r.: OSA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1697 r.

Description:

Fundacja ks. Wojciecha Roszkowskiego; 1690 lub 1697.

Historical region: Wołyń

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Michał Archanioł

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. wołyńska

Historical region: Wołyń

Prowincja / Archimandria: Prowincja rosyjska (ruska)

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: łucko-żytomierska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data urzędowa kasaty: 1832 r.
  • Date of actual dissolution: 1832 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 51.158192 24.093347 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Uth Grzegorz, Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustjańskiego w Polsce, Kraków, 1930, s. 137