Mobilia

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Radziechów (św. Michał Archanioł)
wotum / Wota
introduced: 11.03.2015 13:36 | last update: 11.03.2015 13:36
wotum / Wota
introduced: 11.03.2015 13:37 | last update: 11.03.2015 13:37
wotum / Wota do obrazu M(atki) Boskiej
introduced: 11.03.2015 13:37 | last update: 11.03.2015 13:37
wotum / Wotum małe na obraz św. Erazma
introduced: 11.03.2015 13:37 | last update: 11.03.2015 13:37
wotum / Wotum w kształcie serca na obraz Zbawiciela Ukrzyżowanego
introduced: 11.03.2015 13:37 | last update: 11.03.2015 13:37
zegar / Zegar bijący z szufladą
introduced: 11.03.2015 13:37 | last update: 11.03.2015 13:37
żelazo do hostii / Żelazo do pieczenia hostii
introduced: 11.03.2015 13:37 | last update: 11.03.2015 13:37
żelazo do komunikatów / Żelazko do robienia komunikatów
introduced: 11.03.2015 13:37 | last update: 11.03.2015 13:37

1 ... 16 17 18 19 20 21 22