Monastery:
Franciszkanie (konwentualni), Radziejów (Podwyższenie Świętego Krzyża) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 18.01.2016 02:20 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1298 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1864 r.
 • Restitution

  29.08.1937 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Radziejów

Other name(s): Radziejów Kujawski, niem. Rädichau

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Klasztor Ojców Franciszkanów (Klasztor Ojców Franciszkanów), Klasztor Ojców Franciszkanów, ul. Franciszkańska 4, 88-200, Radziejów, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. kujawsko-pomorskie

Condition

Condition: ob. funkcjonuje

Does the building(s) exist?: zespół klasztorny po remontach i przebudowach

Religious order

Name of the order: Franciszkanie (konwentualni)

Other accepted Polish names: pol.: franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni, minoryci, szarzy bracia czes.:ob.: Řád menších bratří konventuálů, minorité; histo. františkáni ang.: ob. Order of Friars Minor Conventual; hist. Franciscains, Conventual Franciscains, Minorites, Greyfriars fr.: ob. Frères mineurs conventuels; hist. frères mineurs, Cordelier hiszp.: ob. Orden de Frailes Menores; hist. Orden Franciscana, Franciscanos conventuales, franciscanos niem.: ob. Orden der Minderen Brüder Konventualen (OMinConv); Minoriten, Franziskaner-Minoriten; Franziskaner-Konventualen, Schwarze Franziskaner ros.: ob. Орден Братьев Меньших Конвентуальных; hist.: францисканцы-конвентуалы, францисканцы włos.: ob. Ordine dei frati minori conventuali;

Full Polish name of the congregation: ob.: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych; hist. Zakon franciszkanów, Zakon Braci Mniejszych

Full Latin name of the congregation: ob.: Ordo Fratrum Minorum Conventualium; hist.: Primus Ordo Franciscanus, Ordo Fratrum Minorum

Short Latin name: ob.: OFMConv.; hist.: OFM

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1298 r.

Description:

Fund. Władysław Łokietek, potw. na kapitule prowincj. 14.09.1298

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Church dedication: Podwyższenie Świętego Krzyża

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Archbishopric: warszawskie

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 8.11.1864 (27.10.1864 starego stylu), zwany ukazem o reformie klasztorów w Królestwie Polskim
  • Date of actual dissolution: 1864 r.
  • Description:

   "W 1864 r. rząd carski za aktywną postawę zakonników podczas powstania styczniowego dokonał kasaty klasztoru radziejowskiego. Spośród czterech mieszkających tu franciszkanów, pozostawiono dożywotnio o. Bonifacego Żurawskiego, zakazując mu jednocześnie prawa do noszenia habitu zakonnego. Ówczesny budynek klasztorny najpierw przejęły biura powiatowe, a następnie miejska szkoła ludowa. O. Bonifacy dokładał wszelkich starań, by utrzymać kościół w jak najlepszym stanie. Po jego śmierci w 1907 r. kościołem administrowali księża diecezjalni. Jako że przeszło pół wieku nie poczyniono w kościele żadnych konkretnych remontów, przegniły drewniany strop groził zarwaniem. Gdy w 1926 r. nowo mianowanym rektorem kościoła został ks. Jan Wieczorek, zawiązano Komitet Obchodu 600-lecia Zwycięstwa Płowieckiego. Obrotny i zapobiegliwy ksiądz, działając w imieniu Komitetu, zebrał fundusze i do 1931 r. odrestaurował cały kościół." (http://franciszkanie-radziejow.pl/klasztor/rys-historyczny/)

    

   W latach 1867-1871 budynek biura powiatowego.

Restitution

Restytucje po 1914 r.
  • Date: 29.08.1937 r.
  • Miejsce: Franciszkanie (konwentualni), Radziejów (Podwyższenie Świętego Krzyża)
  • Description:

   "W maju 1996 r. kościół franciszkański otrzymał rangę kościoła parafialnego. Ówczesny gwardian a jednocześnie pierwszy proboszcz (parafii Podwyższenia Krzyża Świętego) o. Mariusz Słowik rozpoczął gruntowny remont klasztoru. Dokonano wtedy rozbiórki parterowej części klasztoru a na tym miejscu stanęło piętrowe skrzydło duszpasterskie (pomieszczenia na kancelarię, aulę parafialną i bibliotekę). Następny gwardian i proboszcz – o Stanisław Siergiej doprowadził do końca wiele prac remontowych i adaptacyjnych.
   Z jego inicjatywy wykonano następujące prace w obrębie kościoła i klasztoru:
   Otworzono jadłodajnię dla ubogich im. Bł. O. Rafała Chylińskiego.
   Na potrzeby sfinansowania jadłodajni swoją działalność rozpoczęła myjnia samochodowa, w której stałe zatrudnienie znalazło trzech pracowników.
   Zainicjowano działalność Kawiarenki Franciszkańskiej.
   Przygotowano i wyposażono kaplicę klasztorną, ozdobioną malowidłami ściennymi i witrażami.
   Wymieniono Stacje Drogi Krzyżowej na nowe, złocone, z malowanymi scenami figuralnymi.
   Umieszczono figurę św. Franciszka przed fasadą klasztoru.
   Wydzielono i przygotowano plac od południowej strony ogrodu, na którym umieszczono pomnik Jana Pawła II.
   Uporządkowano i obmurowano teren wokół figury Serca Jezusowego od wschodniej strony ogrodu.
   Odnowiono bramy i furtki na placu przyklasztornym.
   Odmalowano elewacje budynku parafialnego i klasztornego.

   Zamontowano dwuskrzydłowe drzwi główne do kościoła i kruchty południowej.
   Wyłożono plac wokół kościoła i klasztoru kostką granitową.
   Wyłożono w prezbiterium nowa posadzkę marmurową.
   Odmalowano ściany wewnętrzne kościoła.
   Odrestaurowano malowidła ścienne na ścianach: północnej i południowej prezbiterium.
   Wykonano konserwację manierystycznej ambony i barokowych ołtarzy.
   Odrestaurowano neobarokowe organy, których odnowienia złoceń dokonał własnoręcznie o. Gwardian.
   Odnowiono balustradę empory organowej.
    Zamontowano nowe żyrandole i kinkiety w nawach i prezbiterium.
   Odnowiono złocenia na starych paramentach liturgicznych oraz posrebrzono wszystkie lichtarze ołtarzowe.
   Wzniesiono zabudowania gospodarcze w północnej części ogrodu." (http://franciszkanie-radziejow.pl/klasztor/rys-historyczny/)

Map

Location: exact

Geolocation: 52.62626159966754 18.52718869325406 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Foto

Kościół pofranciszkański - obecnie parafialny, widok od pd-zach na prezbiterium i nawę, 2.08.2010. Za: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radziejow3_DSC0997.JPG.