Monastery:
Dominikanie, Raków [białoruski] (Duch Święty, Nawiedzenie NMP, św. Józef Oblub. NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 01.10.2016 17:10 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1686 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Raków [białoruski]

Current name(s): Ракаў

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1686 r.

Description:

Fund. Konstancja Teodora Sanguszkowa z Sapiehów, żona księcia Hieronima Sanguszki.
Niewielka biblioteka klasztorna liczyła około 1830 r. zaledwie 55 tomów (Miławicki, HM, 1, 2012, s. 149).

Country: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Territorial unit: woj. mińskie

Entity at the time of the dissolution

Legal status: dependencja

Type of dependency: wikariat

Church dedication: Duch Święty, Nawiedzenie NMP, św. Józef Oblub. NMP

Dzieje

1742 r. - pożar
 • Description:

  klasztor spłonął, odbudowany, ze składek, za przeorstwa ks. Wołodkowicza, drewniany, jak i kościół SGKKP, IX, s. 509

1825 r. - budowa nowego kościoła klasztornego
 • Description:

  drewniany, w 1824 r. przez bractwo Różańca św., SGKP, IX, s. 509

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. św. Jacka = Provincia Russiae Sancti Hyacinthi

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: mińska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Date of actual dissolution: 1832 r.
  • Description:

   wg SGKP, IX, s. 509 - skasowany po 1835; kościół zamieniony na parafialny.

Map

Location: estimated

Geolocation: 53.968 27.047 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Opracowane na podstawie:
 • Miławicki Marek, Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. Stan źródeł i miejsca ich przechowywania, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 167
 • Jelski Aleksander, Raków [1], [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, s. 509
Strony na temat miejscowości: