Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Rohatyn (św. Jacka)
Korespondencja z Prokuraturą Kameralną we Lwowie w sprawie stanu finansowego tego klasztoru, 1818 r.
introduced: 29.09.2015 09:36 | last update: 29.09.2015 09:36
Rohatyn - dominikanie
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Rohatyn - dominikanie
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Rohatyn - dominikanie - kahalny dług lwowski
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Rohatyn - dominikanie - szpital wojskowy
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Rohatyn - dominikanów klasztor
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Rohatyn - dominikanów ogród sprzedany
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Rohatyn - dominikański klasztor
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Rohatyn - szpital wojskowy
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Rohatyn - szpital wojskowy - klasztor podominikański
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26