Mobilia

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Rohatyn (św. Jacka)
obraz / MB Różańcowa
introduced: 21.01.2015 10:55 | last update: 21.01.2015 10:55