Monastery:
Dominikanie, Rosienie (Wniebowzięcie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 10.04.2015 00:02

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1642 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1880 r.
 • Restitution

  1932 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Rosienie

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1642 r.

Description:

Fundacja bpa J. Tyszkiewicza. Przy klasztorze funkcjonowało studium zakonne, a od końca XVIII w. szkoła parafialna (EK, 17, 311).

Entity at the time of the dissolution

Church dedication: Wniebowzięcie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska pw. św. Anioła Stróża = Provincia Lithuana S. Angelí Custodis

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: żmudzka

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1880 r.

Restitution

Restytucje 1773-1914
  • Date: 1932 r.
  • Description:

   W 1932 r. przybył B. Pauliukas z dominikanami litew. ze Stanów Zjednoczonych, abp J. J. Skvireckas przekazał im kościół i klasztor, przy którym otworzyli nowicjat, dalszą formację zakonnicy odbywali we Francji i Niemczech (EK, 17, 311).

Geolocation: 55.3819499 23.115612899999974 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Brzozecki Sławomir, Rosienie, Raseinai, Encyklopedia katolicka, t. 17: Republika - Serbia, Lublin, 2012, kol. 310-311