Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Norbertanki, Busko (Niepokalane Poczęcie NMP)
Aleksander, król polski, poleca poborcom nie ściągać przez 5 lat opłat od wsi klasztoru buskiego Nosów i Kluczanów w pow. sandomierskim, które miały zwolnienie dane przez Jana Olbrachta, 23.04.1502 r.
introduced: 15.07.2015 12:37 | last update: 15.07.2015 12:37
Andrzej Gołuchowski, podkomorzy sandomierski, stwierdza rozgraniczenia dóbr Kostera i Służow konwentu buskiego i Sławkowica Wojciecha Padniewskiego, starosty dybowskiego, 1583 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Andrzej Gołuchowski, podkomorzy sandomierski, stwierdza rozgraniczenie dóbr Kowala konwentu buskiego i Pasczorka Oleśnickich, 19.10.1581 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Antiphonarium … Hedvigi Pierzchalanka abbatissae conventus Buscensis … dedicatum A.D. 1726, 1726 r.
introduced: 02.07.2014 14:51 | last update: 02.07.2014 14:51
Bartłomiej Żeleński, podkomorzy sandomierski, stwierdza rozgraniczenie dóbr Kostera konwentu buskiego i Borzykowo Borzykowskich i Marchockiego, 05.12.1566 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Bartłomiej Żeleński, podkomorzy sandomierski, stwierdza rozgraniczenie dóbr Służow i Kostera konwentu buskiego i Balice, Polanki, Zawada Prokopa Balickiego, 26.07.1567 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Benedykt XIII, papież, udziela odpustu kościołowi parafialnemu klasztornemu Poczęciu NMP w Busku, 18.06.1721 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Benedykt XIII, papież, udziela odpustu kościołowi parafialnemu klasztornemu Poczęciu NMP w Busku, 18.06.1721 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Dzierżko, wyruszając na wojnę, na wypadek swojej śmierci rozporządza swoim majątkiem na rzecz klasztoru norbertańskiego, ufundowanego przez siebie w Busku, i na rzecz swojej żony, tak że ta ostatnia tylko wówczas, gdy wstąpi do klasztoru buskiego, otrzyma cały majątek testatora, 1190 r.
introduced: 14.03.2014 09:48 | last update: 14.03.2014 09:48
Fryderyk, kardynał arcybp gnieźnieński i bp krakowski, i inni biskupi polscy udzielają przywileju odpustowego kościołowi klasztornemu w Busku, 14.09.1501 r.
introduced: 15.07.2015 12:37 | last update: 15.07.2015 12:37

1 2 3 4 5