Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Norbertanki, Busko (Niepokalane Poczęcie NMP)
Acta specialia tyczące się modyfikacji podatku ofiary z dóbr klasztornych PP. Norbertanek w Busku, 1813 - 1815 r.
introduced: 02.10.2015 08:52 | last update: 02.10.2015 08:52
Acta specialia tyczące się obrachunków PP. Norbertanek z Buska na dobrach Lubania lokowane, 1823 - 1830 r.
introduced: 02.10.2015 08:52 | last update: 02.10.2015 08:52
Akta zakonne sióstr Norbertanek w Busku 1786–1831, Adnotacja dotycząca prośby o pozwolenie na wyjazd dla s. Benigny Ankwiczówny i s. Zuzanny [C]hełmońskiej i parafowana zgoda, 1816 r.
introduced: 19.01.2016 14:57 | last update: 19.01.2016 16:03
Akta zakonne sióstr Norbertanek w Busku 1786–1831, Adnotacja na temat prośby norbertanek o przyspieszenie elekcji ksieni, 1810 r.
introduced: 19.01.2016 14:57 | last update: 19.01.2016 16:03
Akta zakonne sióstr Norbertanek w Busku 1786–1831, 1786 - 1831 r.
introduced: 03.03.2015 11:04 | last update: 03.03.2015 11:04
Akta zakonne sióstr Norbertanek w Busku 1786–1831, Anna Kochanowska objęła władzę w klasztorze norbertanek w Busku, 1809 r.
introduced: 19.01.2016 14:57 | last update: 19.01.2016 16:03
Akta zakonne sióstr Norbertanek w Busku 1786–1831, Biskup przedstawi rządowi kandydaturę ks. Lubelskiego na probostwo w Stopnicy po dostarczeniu przez tegoż księdza prośby i potwierdzenia wymaganych kwalifikacji, 1818 r.
introduced: 19.01.2016 14:57 | last update: 19.01.2016 16:03
Akta zakonne sióstr Norbertanek w Busku 1786–1831, Biskup wydaje pozwolenie na wyjazd do dóbr klasztornych i na wyjście do nieogrodzonego ogrodu klasztornego dla ksieni i dwóch lub trzech socjuszek; pozwolenie jest ważne przez rok, mogą z niego korzystać wielokrotnie, w zależności od potrzeb, 1816 r.
introduced: 19.01.2016 14:57 | last update: 19.01.2016 16:03
Akta zakonne sióstr Norbertanek w Busku 1786–1831, Biskup wydał pozwolenia na wyjazdy s. Magdaleny Mieszkowskiej i s. Anieli Olszańskiej w Krakowskie, dla dwóch zakonnic do Częstochowy oraz dla ksieni do posiadłości klasztornych, 1817 r.
introduced: 19.01.2016 14:57 | last update: 19.01.2016 16:03
Akta zakonne sióstr Norbertanek w Busku 1786–1831, Biskup zwraca się z prośbą o przychylne odniesienie się do prośby zakonnic w sprawie zaległych podatków, 1815 r.
introduced: 19.01.2016 14:57 | last update: 19.01.2016 16:03

1 2 3 4 5 6 7 ... 25