Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Norbertanki, Busko (Niepokalane Poczęcie NMP)
rysunek architektoniczny, Busko klasztor ponorbertański, 1842 r.
introduced: 22.04.2014 19:01 | last update: 22.04.2014 19:01
rysunek architektoniczny, Busko klasztor ponorbertański, 1842 r.
introduced: 22.04.2014 19:01 | last update: 22.04.2014 19:01
rysunek architektoniczny, Klasztor - rzut parteru i piętra, 1845 r.
introduced: 26.08.2014 19:51 | last update: 26.08.2014 19:51
rysunek architektoniczny, Kościół - rzut, 1845 r.
introduced: 26.08.2014 19:51 | last update: 26.08.2014 19:51