Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Rudy (Wniebowzięcie NMP)
Kazimierz ks. bytomski odstępuje dobra Maciowakrze (Mac...ochir) i Dobrosławice (Dobroslavicz) cystersom w Rudach, 17.08.1292 r.
introduced: 20.03.2014 09:11 | last update: 20.03.2014 09:11
Kazimierz ks. bytomski odstępuje dobra Maciowakrze (Mac...ochir) i Dobrosławice (Dobroslavicz) cystersom w Rudach, 17.08.1292 r.
introduced: 20.03.2014 09:11 | last update: 20.03.2014 09:11
Kazimierz ks. bytomski stwierdza, że przy okazji wymiany małego łanu w Gliwicach (Gliwizc), zw. Villa advocati na większy z Bartlomiejem opatem klasztoru w Rudach i konwentem cystersów stwierdzono, że z dużego łanu 1 wiardunek srebra i 6 szefli zboża rocznie wypłacany będzie jako czynsz opatowi. Ks. uwalnia od powinności dobra w Stanicy (Stanizca) i Zawadzie (Savada), a chłopów z Żernicy (Sirdnizca) pozostawia klasztorowi, 12.06.1294 r.
introduced: 20.03.2014 09:11 | last update: 20.03.2014 09:11
Konrad Biały, ks. Śląska, pan Oleśnicy, Koźla, Wołowa i Sycowa, potwierdza dokument swego ojca, księcia Konrada Białego, z 28 XII 1408 roku, 16.09.1471 r.
introduced: 31.05.2016 15:43 | last update: 31.05.2016 15:43
Konrad Biały, ks. Śląska, pan Oleśnicy, Koźla, Wołowa i Sycowa, potwierdza dokument swego ojca, księcia Konrada Białego, z 28 XII 1408 roku, 16.09.1471 r.
introduced: 31.05.2016 15:43 | last update: 31.05.2016 15:43
Konrad i Konrad Biały mł., książęta śląscy, panowie Oleśnicy i Koźla, przekazują Mikołajowi Liese za wierną służbę 100 grzywien z sądownictwa w Maciowakrzu (Matiskirche), w okr. kozielskim, 07.12.1443 r.
introduced: 31.05.2016 15:25 | last update: 31.05.2016 15:25
Konrad, ks. Śląska, pan Oleśnicy i Koźla, potwierdza, że Jan von Dobrischaw przekazał swe prawa do dóbr w Dobieszowie (Dobeschaw ) i Pankowicz (?), w okr. kozielskim, Drzke von Laskowitz, 10.08.1453 r.
introduced: 31.05.2016 15:43 | last update: 31.05.2016 15:43
Konrad, ks. Śląska, pan Oleśnicy i Koźla, stwierdza, że jego pisarz Mikołaj Lynz sprzedał 10 grzywien czynszu z sądownictwa w Maciowakrzu (Matiskirche), w okr. kozielskim, Mikołajowi, opatowi klasztoru w Rudach, 06.09.1450 r.
introduced: 31.05.2016 15:43 | last update: 31.05.2016 15:43
Konrad, ks. Śląska, pan Oleśnicy i Koźla, stwierdza, że Mische Dobrischaw przekazał swe dobra w Dobrosławicach, w okr. kozielskim, Dzierżkowi z Laskowic (Laskowitz), 11.10.1457 r.
introduced: 31.05.2016 15:43 | last update: 31.05.2016 15:43
Marcin, opat klasztoru w Rudach, potwierdza mieszczaninowi Bartłomiejowi prawa we wsi Dobrosławice (Dobroslawicz), 1456 r.
introduced: 31.05.2016 15:43 | last update: 31.05.2016 15:43

1 2 3 4 5 6 7