Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Rudy (Wniebowzięcie NMP)
Mieszko ks. opolski nadaje braciom Zbrosławowi i Maciejowi 2 źrebia w Żernicy (Sirdnicha), 30 lat wolnicy i uwalnia przyszłych osadników od sądownictwa książęcego, 1246 r.
introduced: 20.03.2014 09:11 | last update: 20.03.2014 09:11
Mikołaj i Wacław, książęta opawscy i raciborscy, stwierdzają, że Mikundry von Jagkowicz i Judesch von Golschcowicz przekazali pół grzywny czynszu z Jaykowicz (?) i Świerklańca (Swirklan) Mikołajowi, opatowi w Rudach, 17.01.1430 r.
introduced: 31.05.2016 15:25 | last update: 31.05.2016 15:25
Mikołaj, ks. opawski i raciborski, potwierdza Mikołajowi, opatowi klasztoru w Rudach, posiadanie czynszów w Zwanowicach (Zwonowitz), 15.06.1446 r.
introduced: 31.05.2016 15:25 | last update: 31.05.2016 15:25
Mikołaj Lynz, pisarz nadworny księcia Konrada, przekazuje opatowi Mikołajowi z Rud 100 grzywien czynszu z Maciowakrzy, 06.09.1450 r.
introduced: 31.05.2016 15:43 | last update: 31.05.2016 15:43
Mikołaj, opat klasztoru w Rudach, nadaje Arnoldowi z Żernicy (Zirnicia), zw. Irrenberc, ½ stawu Rosbacha, 30.12.1338 r.
introduced: 24.04.2014 09:18 | last update: 24.04.2014 09:18
Mikołaj opat kl. w Rudach zaświadcza, że Jan s. Zbyszka, sołtys w Stanicy sprzedał Janowi Nieduszkowi sołectwo w Stanicy, 27.12.1377 r.
introduced: 25.04.2014 08:40 | last update: 25.04.2014 08:40
Mroczek palatyn opolski osadza kolonistów w Stanicy (Staynicia) na 100 łanach leśnych koło Bojkowo (Boycow), 1263 r.
introduced: 20.03.2014 09:11 | last update: 20.03.2014 09:11
"Notizen betreffend Gymnasium in Rauden, seine Geschichte Geschriebene Abhandlung des Ratiborer Vikars Alex Kafka; Namen der Raudener Gymnasiasten 1809-1810 Prospekt zu Geschichte der ehemaligen Cisterzienser-Abtei Rauden von Dr August Potthast", XIX century
introduced: 28.03.2014 10:51 | last update: 28.03.2014 10:51
"Notizen zu a. Nowak, Die Priester der Zisterzienserabtei Rauden", XX century
introduced: 28.03.2014 10:51 | last update: 28.03.2014 10:51
Papież Grzegorz X bierze klasztor cystersów w Rudach (Wladizlavia) pod opiekę Św. Piotra, 30.05.1274 r.
introduced: 20.03.2014 09:11 | last update: 20.03.2014 09:11

1 2 3 4 5 6 7