Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Rudy (Wniebowzięcie NMP)
Papież Grzegorz X zatwierdza klasztorowi w Rudach (Wlodislavia) jego przywileje, 30.05.1274 r.
introduced: 20.03.2014 09:11 | last update: 20.03.2014 09:11
Papież Grzegorz X zezwala klasztorowi cystersów w Rudach (Wladislavia) na pobieranie dziesięcin z nowizn w tamtejszej parafii, 30.05.1274 r.
introduced: 20.03.2014 09:11 | last update: 20.03.2014 09:11
Papież Urban V poleca klasztorowi w Jędrzejowie (Andreow) w diecezji krakowskiej, by dopilnował przestrzegania wyroku wydanego w sporze między kasztorowi w Rudach (Ruda) a Janem księciem oświęcimskim o posiadanie Łodygowic (Lodovicivilla) i Piotrowic (Petrivilla), 22.04.1364 r.
introduced: 25.04.2014 08:40 | last update: 25.04.2014 08:40
Piotr opat i konwent klasztoru w Rudach sprzedają Maciejowi sołtysowi w Stanicy ( Stanicz ) i jego dzieciom 1 łan w tym sołectwie, 27.04.1385 r.
introduced: 27.03.2014 12:22 | last update: 27.03.2014 12:22
Piotr opat klasztoru w Rudach wraz z konwentem zawierają układ z sołtysem i chłopami z Gogolina ( Gogolino ) w sprawie opłacenia dziesięcin zw. tataraka lub poganika, 08.12.1385 r.
introduced: 27.03.2014 12:22 | last update: 27.03.2014 12:22
Piotr Swolka von Blaczewicz przekazuje klasztorowi w Rudach swe prawa do Bojkowa (Ober Schoenewald), 24.05.1487 r.
introduced: 31.05.2016 15:48 | last update: 31.05.2016 15:48
Piotr Swolka von Blaczewicz przekazuje klasztorowi w Rudach swe prawa do Bojkowa (Ober Schoenewald), 24.05.1487 r.
introduced: 31.05.2016 15:48 | last update: 31.05.2016 15:48
Piotr Swolka von Blaczewicz przekazuje klasztorowi w Rudach swe prawa do Bojkowa (Ober Schoenewald), 24.05.1487 r.
introduced: 31.05.2016 15:48 | last update: 31.05.2016 15:48
Przemysław, ks. i pan Oświęcimia, sprzedaje Mikołajowi, opatowi klasztoru w Rudach, wsie Lodwigsdorf (?) i Petirsdorf (?) w okr. zegwischen (?), 19.01.1445 r.
introduced: 31.05.2016 15:25 | last update: 31.05.2016 15:25
Przemysław, ks. oświęcimski i toszecki, sprzedaje Piotrowi Smekal 2 morgi ziemi w Bojkowie (Schonwald), 22.04.1459 r.
introduced: 31.05.2016 15:43 | last update: 31.05.2016 15:43

1 2 3 4 5 6 7