Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Rudy (Wniebowzięcie NMP)
Wacław, bp wrocławski, zatwierdza dokument biskupa Henryka z Wierzbnej z 16 VI 1318 roku, 26.09.1395 r.
introduced: 30.04.2014 14:29 | last update: 30.04.2014 14:29
Wacław von Marciowicz z bratem Stanisławem wyjaśniają Andrzejowi von Luckaw, staroście kłodzkiemu i jego bratankowi Myloth, że posiada młyn na Ochli (Owchla), 18.07.1305 r.
introduced: 24.04.2014 09:16 | last update: 24.04.2014 09:16
Wawrzyniec bp wrocławski nadaje kościołowi należącemu do komesa Andrzeja w Maciowakrzu (Maceiow Ker) dziesięciny z Ucieszkowa (cescovo), Gogolina (Gogolnino), Wódki (Volube Vodka) i Sławikowa, 1223 r.
introduced: 20.03.2014 09:11 | last update: 20.03.2014 09:11
Władysław ks. opolski stwierdza, że jego podłowczy Stefan sprzedał komesowi Gniewomirowi część swego dziedzictwa w Żernikach (Sirdnize), 03.08.1274 r.
introduced: 20.03.2014 09:11 | last update: 20.03.2014 09:11
Władysław syn Kazimierza ks. opolskiego zwalnia posiadłości klasztoru cystersów w Rudach (Ruda) od ciężarów, 21.10.1258 r.
introduced: 20.03.2014 09:11 | last update: 20.03.2014 09:11
Zbiór kazań i innych pism treści teologicznej, 1450 r.
introduced: 28.03.2014 10:51 | last update: 28.03.2014 10:51
Ziemowit, ks. bytomski, stwierdza, że Jasiek Slocoust zapisał klasztorowi w Rudach (Ruda), wieś Milejowice (Mileiouice) w okr. bytomskim, 12.03.1311 r.
introduced: 24.04.2014 09:16 | last update: 24.04.2014 09:16

1 2 3 4 5 6 7