Architektura

powiązane z klasztorem
Cystersi, Rudy (Wniebowzięcie NMP)
Rudy, dom opata, around 1730
introduced: 19.04.2014 14:34 | last update: 26.08.2015 22:10
Rudy, klasztor, 1671 - 1680 r.
introduced: 26.08.2015 21:58 | last update: 26.08.2015 22:05
Rudy, klasztor, first half of the XVIII cent.
introduced: 26.08.2015 22:13 | last update: 26.08.2015 22:13
Rudy, kościół klasztorny, around 1300
introduced: 19.04.2014 14:34 | last update: 26.08.2015 21:48