Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Cystersi, Rudy (Wniebowzięcie NMP)
rysunek, Closters RAUDEN. Cisterciensis Ordens, around 1760
introduced: 19.10.2014 10:09 | last update: 19.10.2014 10:09