Monastery:
Dominikanie, Ruszona (św. Michał Archanioł) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 24.06.2015 10:40

Collapse timeline
  • Dissolution executed

    Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Ruszona

Current name(s): Rušona

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Entity at the time of the dissolution

Legal status: dependencja

Type of dependency: wikariat

Church dedication: św. Michał Archanioł

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Territorial unit: gub. witebska

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska pw. św. Anioła Stróża = Provincia Lithuana S. Angelí Custodis

Diocese: mohylewska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
    • Kind: zrealizowana
    • Date of actual dissolution: 1832 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 56.18615049964291 26.96797695239252 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, s. 407 nr 32
  • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 208 nr 39