Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Jezuici, Bar
Akta dotyczące kasaty zakonu jezuitów. 1773 r., 1773 r.
introduced: 31.03.2014 12:28 | last update: 31.03.2014 12:28
Akta spraw kościelnych, klasztornych i osób duchownych z lat 1499-1868, 1631 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52