Architektura

powiązane z klasztorem
Jezuici, Bar
Bar, kościół klasztorny, 1610 - 1614 r.
introduced: 14.12.2016 11:02 | last update: 14.12.2016 11:02
Bar, szkoła, 1753 r.
introduced: 14.12.2016 11:02 | last update: 14.12.2016 11:02