Monastery:
Dominikanie, Ryga dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 01.05.2016 21:05

Collapse timeline
  • Dissolution executed

    Data faktycznej kasaty: 1868 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Ryga

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska = Provincia Lithuano-Rutheniae

Diocese: mohylewska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
    • Kind: zrealizowana
    • Date of actual dissolution: 1868 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 56.9496487 24.10518639999998 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, s. 406 nr 33
  • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, s. 476 nr 11