Monastery:
Kameduli, Rytwiany (Zwiastowanie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 13.05.2017 21:56 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation

  1621 r.
 • Restitution

  1925 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 17.04.1819 r. Data faktycznej kasaty: 16.06.1820 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Rytwiany

Nazwa własna / przyjęta klasztoru: Pustelnia Złotego Lasu; Silva Aurea

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach (erem kamedułów), ul. Klasztorna 25, 28-236, Rytwiany, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: 15 8647795

Additional location information: Polska, woj. świętokrzyskie, pow. staszowski, gm. Rytwiany

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: odrestaurowany od 2007; ob. Diecezjalny Ośrodek Kultury i Edukacji Źródło

Religious order

Name of the order: Kameduli

Full Polish name of the congregation: Zakon Eremitów Kamedulskich Kongregacji Góry Koronnej

Full Latin name of the congregation: Congregatio Eremitarum Camaldulensium Montis Coronae

Short Latin name: ECMC; ErCam

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, eremickie

Beginnings

Date of foundation: 1621 r.

Type of foundation: szlachecka

Description:

Fundacja Jana Magnusa Tęczyńskiego, wojewody krakowskiego, 27.08.1617 r. kapituła zak. aprobowała fundację. 1621 pierwsi kameduli, 1.05.1624 kamień węgielny pod budowę, 27.09.1637 konsekracja kościoła. Zespół klasztorny nosił nazwę pustelnia Silva Aurea. W 1737 r. spłonęły archiwum i biblioteka zakonna, a w 1741 r. wieża zegarowa (EK, 17, 720). Czasami jako datę fundacji przyjmuje się rok 1621

Country: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Territorial unit: woj. krakowskie

Historical region: Małopolska

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: krakowska

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: erem

Church dedication: Zwiastowanie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: Królestwo Polskie (Kongresowe, Kraj Przywiślany)

Historical region: Małopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Archbishopric: warszawskie

Diocese: sandomierska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Kościół/abp warszawski Franciszek Skarbek Malczewski: dekret supresyjny z 17.04.1819
  • Data urzędowa kasaty: 17.04.1819 r.
  • Date of actual dissolution: 16.06.1820 r.
  • Description:

   Zamierzano utrzymać ten klasztor kamedulski, ale nie znaleziono mnichów na jego wsparcie. Jesienią 1825 r. ostatni 4 kamedułów przeniosło się, z zgodą generałą zakonu (1.06.1825) do eremu na Bielany pod Warszawę.

Takeover

Przejęcie 1773-1914 przez:

Restitution

Restytucje po 1914 r.
  • Date: 1925 r.
  • Miejsce: Kameduli, Rytwiany (Zwiastowanie NMP)
  • Description:

   Kameduli tymczasowo odzyskali obiekt, następnie zrezygnowali z niego z powodu złego stanu technicznego (EK, 17, 720). "W roku 1925 podjęto próbę przywrócenia pierwotnej funkcji obiektu. Do klasztoru powrócili mnisi kameduli, lecz stan zabudowań uniemożliwił zamieszkanie i prawidłowe funkcjonowanie" - http://www.pustelnia.com.pl/o-pustelni/historia-pustelni-zlotego-lasu

Closure not through dissolution

Opuszczenie, wymarcie etc.:
  • Date: 1925 r.
  • Description:

   Kameduli tymczasowo odzyskali obiekt, następnie zrezygnowali z niego z powodu złego stanu technicznego (EK, 17, 720).

Map

Location: exact

Geolocation: 50.52 21.243 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Na temat kasaty:
 • Borowski Franciszek Tadeusz ks., Dekret kasacyjny z roku 1819 i jego wykonanie w stosunku do zakonów diecezji sandomierskiej, „Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia”, 18, 2011, 1, s. 127-133
Inna wybrana:
 • Górniak Marek Robert, Lubomirscy (Sebastian), Encyklopedia katolicka, t. 11: Lu An - "Maryawita", Lublin, 2006, kol. 67
 • Moskal Tomasz, Rytwiany, Encyklopedia katolicka, t. 17: Republika - Serbia, Lublin, 2012, kol. 719-720
Strony na temat miejscowości: