Architektura

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Rzeszów (Święty Krzyż)
Rzeszów, klasztor, 1644 - 1649 r.
introduced: 06.01.2016 23:05 | last update: 01.06.2016 19:23
Rzeszów, kościół klasztorny, 1644 - 1649 r.
introduced: 06.01.2016 22:15 | last update: 01.06.2016 19:23
Rzeszów, szkoła, 1703 - 1704 r.
introduced: 06.01.2016 23:14 | last update: 01.06.2016 19:23