Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Rzeszów (Święty Krzyż)
Rzeszów - pijarzy
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Rzeszów - pijarzy
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26